Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R044950

OBCHODNÉ MENO: Thurzove sady s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46990/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 118, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 

IČO: 56 208 413

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Mucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliník nad Váhom 458, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 04.01.1974, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Miroslav Štefún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Bytča 172, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 11.08.1983, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Martin Slabý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Breznica 291, Názov obce: Dolná Breznica, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 04.08.1985, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Peter Slabý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Breznica 291, Názov obce: Dolná Breznica, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 20.09.1963, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Miroslav Mucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliník nad Váhom 458, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 07.10.1997, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Šimon Mucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliník nad Váhom 458, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 05.08.2005, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z týchto konajúcich konateľov musí byť aspoň jeden z trojice Miroslav Štefún alebo Ing. Martin Slabý alebo Peter Slabý a druhým konajúcim konateľom musí byť aspoň jeden z trojice Miroslav Mucha st. alebo Miroslav Mucha ml. alebo Šimon Mucha.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Mucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliník nad Váhom 458, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 04.01.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rezidencia Nová Bytča s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 118, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , IČO 53 023 668

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1