Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R044949

OBCHODNÉ MENO: TARAX DESIGN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46987/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 7735/31B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 56 218 664

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

9. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vedenie účtovníctva

11. Poskytovanie služieb osobného charakteru

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

16. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ondrej Tarabus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 7735/31B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 20.03.1975, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom – konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ondrej Tarabus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 7735/31B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 20.03.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1