Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R044947

OBCHODNÉ MENO: FK Spartak Dubnica nad Váhom a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10876/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športovcov 655/2, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 56 243 693

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

2. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ján Šimko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 589/71, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 13.12.1978, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen štatutárneho orgánu koná samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Cyprian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 650/42, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 04.12.1981, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Jurenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 130/76, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 27.02.1967, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Michal Ranuša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod hájom 1090/63, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 07.09.1987, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  27 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  27 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 90 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   300,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1