Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045065

OBCHODNÉ MENO: UVEA KLINIKA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56887/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 10888/1A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 

IČO: 46 723 901

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. prenájom hnuteľných vecí

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. dopravná zdravotná služba

7. reklamné a marketingové služby

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

9. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti: špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia

10. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: špecializovaná ambulancia, oftalmologická ambulancia v odbore oftalmológia

11. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: zariadenie na posytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia

12. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek-tkaninové zariadenie v rozsahu činnosti: spracovanie, skladovanie, distribúcia v rozsahu odborného zamerania: očné rohovky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Michal Krejsta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helfertova 504/3, Názov obce: Černá Pole, Brno, PSČ: 613 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.05.1977, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Tomanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jestřebice 37, Názov obce: Dobřeň, PSČ: 277 23 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.09.1967, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti navonok každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: LEXUM Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 532/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 45 321 078

Výška vkladu:  167 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  167 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   167 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   167 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1