Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045063

OBCHODNÉ MENO: Tube Welding International, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70752/L

SÍDLO:  Názov obce: Vasiľov 41, PSČ: 029 51 

IČO: 51 904 802

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Fotografické služby

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Július Baraniak, Bydlisko: Názov obce: Vasiľov 41, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 31.03.1988, Deň vzniku funkcie: 31.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Július Baraniak, Bydlisko: Názov obce: Vasiľov 41, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 31.03.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1