Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045057

OBCHODNÉ MENO: PROFIREA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77349/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 130/15, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 861 333

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. čistiace a upratovacie služby

11. sťahovacie služby

12. prenájom hnuteľných vecí

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. kuriérske služby

15. faktoring a forfaiting

16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

18. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

19. informačná činnosť

20. administratívne služby

21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

23. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

25. prekladateľské a tlmočnícke služby

26. vyučovanie v odbore cudzích jazykov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslava Bullová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 2799/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 15.11.1995, Deň vzniku funkcie: 07.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, tak konatelia konajú spoločne, a to tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Tobiáš Bulla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajecká 2799/7, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 21.03.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1