Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045058

OBCHODNÉ MENO: Progress Event Production s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82546/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nolčovo 80, Názov obce: Nolčovo, PSČ: 038 54 

IČO: 55 561 837

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

3. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

4. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

5. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

6. Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

7. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

8. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

9. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

10. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

11. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

12. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

14. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

15. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

16. Výroba zdravotníckych pomôcok

17. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

23. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

24. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

25. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. Prevádzka malých plavidiel

27. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

29. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

30. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

31. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

32. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

33. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

34. Finančný lízing

35. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

36. Záložne

37. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

38. Faktoring a forfaiting

39. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

40. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

41. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

42. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

43. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

44. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

45. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

46. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

47. Poskytovanie služieb osobného charakteru

48. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

49. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

50. Čistiace a upratovacie služby

51. Verejné obstarávanie

52. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

53. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

54. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

55. Poskytovanie sociálnych služieb

56. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

57. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

58. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

59. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

61. Poskytovanie služieb osobného charakteru

62. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

63. Prevádzkovanie jaslí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Lacková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stankovany 54, Názov obce: Stankovany, PSČ: 034 92 , Dátum narodenia: 21.10.1985, Deň vzniku funkcie: 10.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Lacková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stankovany 54, Názov obce: Stankovany, PSČ: 034 92 , Dátum narodenia: 21.10.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1