Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045054

OBCHODNÉ MENO: Obecný podnik Olešná, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84147/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olešná 493, Názov obce: Olešná, PSČ: 023 52 

IČO: 55 986 838

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

2. Prípravné práce k realizácií stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

9. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Špiriaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá nad Kysucou 296, Názov obce: Dlhá nad Kysucou, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 19.11.1987, Deň vzniku funkcie: 26.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, výtlačnému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Obec Olešná, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olešná 493, Názov obce: Olešná, PSČ: 023 52 , IČO 00 314 161

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. registrovaný sociálny podnik

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1