Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045047

OBCHODNÉ MENO: MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63455/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 236, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 

IČO: 48 070 661

DEŇ ZÁPISU: 12.03.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Skladovanie

7. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

8. Administratívne služby

9. Reklamné a marketingové služby

10. Služby požičovní

11. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Jarmila Hrabovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 1093, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 20.08.1977, Deň vzniku funkcie: 16.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MEDMEDICAL GROUP a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 236, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , IČO 48 050 334

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MEDMEDICAL BROKER SE s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 236, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , IČO 48 073 997

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Jediný spoločník obchodnej spoločnosti MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. dňa 30.04.2020 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. so sídlom Oščadnica 236, 023 01 Oščadnica, IČO: 48 070 661 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MEDMEDICAL BROKER SE s. r. o. so sídlom Oščadnica 236, 023 01 Oščadnica, IČO: 48 073 997 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti MEDMEDICAL BROKER SE s. r. o., na obchodnú spoločnosť MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o.. Obchodná spoločnosť MEDMEDICAL BROKER ME s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDMEDICAL BROKER SE s. r. o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1