Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045051

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Jošthová, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17110/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2403/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 439 207

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení- ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní zubný lekár, študijnom odbore zubné lekárstvo a v špecializačnom odbore stomatológia

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

5. organizovanie kurzov, školení a prednášok

6. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

7. podnikateľské poradenstvo

8. reklamné a propagačné činnosti

9. tlmočnícke a prekladateľské služby

10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. faktoring a forfaiting

12. prieskum trhu a verejnej mienky

13. vydavateľské činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Barbora Jošthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2403/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 11.04.1979, Deň vzniku funkcie: 24.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:  V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Barbora Jošthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezručova 2403/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 11.04.1979

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1