Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045044

OBCHODNÉ MENO: Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2661/L

SÍDLO:  Názov obce: Štiavnik 1339, PSČ: 013 55 

IČO: 31 630 006

DEŇ ZÁPISU: 01.06.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - pílenie dreva - prevádzka píly

3. - pílenie, sušenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

4. - výroba drobných výrobkov z dreva

5. - výroba dýhy, preglejky, latovky a dosiek

6. - obchodná činnosť

7. - cestná nákladná doprava

8. Chov rýb, danielov, oviec a drobných hospodárskych zvierat - včiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Gulán, Bydlisko: Názov obce: Štiavnik 262, PSČ: 013 55 , Dátum narodenia: 17.04.1967, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Lesné spoločenstvo v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo, Sídlo: Názov obce: Štiavnik 1339, PSČ: 013 55 , IČO 00 621 641

Výška vkladu:  471 354,000000 EUR, Rozsah splatenia:  471 354,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Štefan Chlebina, Bydlisko: Názov obce: Štiavnik 282, PSČ: 013 55 , Dátum narodenia: 11.12.1964, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Červenec, Bydlisko: Názov obce: Považská Bystrica 1845/363, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 05.08.1981, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

Meno a priezvisko: Jozef Baránek, Bydlisko: Názov obce: Štiavnik 1164, PSČ: 013 55 , Dátum narodenia: 01.01.1957, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

Meno a priezvisko: Ondrej Machciník, Bydlisko: Názov obce: Štiavnik 144, PSČ: 013 55 , Dátum narodenia: 02.12.1951, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

Meno a priezvisko: Miroslav Vároš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černé 601, Názov obce: Štiavnik, PSČ: 013 55 , Dátum narodenia: 03.06.1960, Deň vzniku funkcie: 01.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   471 354,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   471 354,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 200/95 zo dňa 26.5. 1995 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.7367

2. Valné zhromaždenie dňa 2.9.1997 schválilo dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.6. 1998 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.

4. Na vlanom zhromaždení konanom dňa 05.09.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1