Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045046

OBCHODNÉ MENO: LR Health & Beauty Systems, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10380/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 422, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 

IČO: 31 380 506

DEŇ ZÁPISU: 06.10.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,

2. - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefánia Dzurillová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antala Staška 1565/30, Názov obce: Praha 4, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.12.1966, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Závodní 1613/2, Názov obce: Hrabůvka, PSČ: 70030 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 02486512

Výška vkladu: 5 889,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 889,000000 EUR

Obchodné meno/názov: LR Health & Beauty Systems GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kruppstrasse 55, Názov obce: Ahlen, PSČ: 59227 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 10011

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.8.1994 pod č. N 262/94, Nz 261/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica č. N 43/95 Nz 41/95 zo dňa 26.1.1995 notárom JUDr.Romanom Blahom o zmene zakladacej listiny. Prehlásenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.12.1995. Zmena obchodného mena z pôvodného LR Cosmetic Marketing, s.r.o. Zmena zakladteľskej lustiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 1/97, Nz 1/97 dňa 2.1.1997, ktorou sa obchodné meno a sídlo spoločnosti z pôvodného LR INTERNATIONAL, s.r.o., Linzbothova 17, Bratislava.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1998 bol schválený dodatok č. 4/ k zakladateľskej listine.

3. Na valnom zhromaždení dňa 9. 9. 1999 bol schválený dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1