Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045037

OBCHODNÉ MENO: Farma Chlebnice s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50507/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlebnice 153, Názov obce: Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55 

IČO: 44 508 093

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. reklamné a marketingové služby

8. počítačové služby

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti

11. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohopodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. prenájom hnuteľných vecí

16. čistiace a upratovacie služby

17. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

19. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Boris Žbirka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárenská 3275/48, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 06.06.1983, Deň vzniku funkcie: 15.05.2015

Meno a priezvisko: Peter Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá nad Oravou 354, Názov obce: Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 30.06.1986, Deň vzniku funkcie: 15.05.2015

Meno a priezvisko: Ján Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlebnice 153, Názov obce: Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 24.07.1991, Deň vzniku funkcie: 15.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje všetky právne dokumenty konateľ, a to každý z konateľov samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá nad Oravou 354, Názov obce: Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 30.06.1986

Výška vkladu: 2 340,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 340,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Boris Žbirka, ml., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárenská 3275/48, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 06.06.1983

Výška vkladu: 2 340,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 340,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlebnice 153, Názov obce: Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 24.07.1991

Výška vkladu: 2 340,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 340,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 020,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 020,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1