Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045041

OBCHODNÉ MENO: KnaCho s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73666/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porúbka 187, Názov obce: Porúbka, PSČ: 013 11 

IČO: 52 782 212

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Poskytovanie sluzˇieb v polˇnohospoda´rstve a za´hradni´ctve

6. Poskytovanie sluzˇieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

7. Poskytovanie sluzˇieb v lesníctve a polˇovni´ctve

8. Vy´roba nápojov

9. Textilná vy´roba

10. Opracovanie drevnej hmoty a vy´roba komponentov z dreva

11. Vy´roba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a u´drzˇba

12. Vy´roba a hutnícke spracovanie kovov

13. Vy´roba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

14. Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien

15. Vŕtanie studní s dl´zˇkou do 30 m

16. Pri´pravne´ pra´ce k realizácií stavby

17. Dokončovacie stavebné pra´ce pri realizácií exteriérov a interiérov

18. Na´kladna´ cestná doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátané pri´pojne´ho vozidla

19. Sťahovacie sluzˇby

20. Ubytovacie sluzˇby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lo^zˇok

21. Ubytovacie sluzˇby bez poskytovania pohostinských cˇinnosti´

22. Poskytovanie sluzˇieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Faktoring a forfaiting

24. Vedenie u´cˇtovni´ctva

25. Dizajnérske cˇinnosti

26. Fotografické sluzˇby

27. Čistiace a upratovacie sluzˇby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adam Švacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porúbka 187, Názov obce: Porúbka, PSČ: 013 11 , Dátum narodenia: 01.07.1990, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Švacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porúbka 187, Názov obce: Porúbka, PSČ: 013 11 , Dátum narodenia: 01.07.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1