Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045043

OBCHODNÉ MENO: Lens DK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70898/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 10888/1A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 

IČO: 51 915 359

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Reklamné a marketingové služby

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: oftalmologická ambulancia na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore oftalmológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Michal Krejsta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helfertova 504/3, Názov obce: Černá Pole, Brno, PSČ: 613 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.05.1977, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Tomanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jestřebice 37, Názov obce: Dobřeň, PSČ: 277 23 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.09.1967, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať tak, že k vytlačenému alebo k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis. Konatelia konajú samostatne vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: LEXUM Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 532/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , IČO 45 321 078

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1