Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045039

OBCHODNÉ MENO: HUDEC projekt, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70313/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1832, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 51 738 392

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Dizajnérske činnosti

16. Fotografické služby

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Administratívne služby

19. Prevádzkovanie jaslí

20. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

22. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

23. Poskytovanie služieb osobného charakteru

24. Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia: Projektovanie pozemných stavieb a Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hudec, Bydlisko: Názov obce: Dlhá nad Oravou 411, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 28.09.1975, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hudec, Bydlisko: Názov obce: Dlhá nad Oravou 411, PSČ: 027 55 , Dátum narodenia: 28.09.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1