Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R045034

OBCHODNÉ MENO: Cable Connect International a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10760/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 384 154

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. faktoring a forfaiting

8. vývoj, výroba, predaj elektrotechnických zariadení a podzostáv, káblov a vodičov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Vladimír Florek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kežmarské nám. 3367/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 24.10.1969, Deň vzniku funkcie: 29.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva koná a podpisuje každý člen samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miroslav Horský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 491/13, Názov obce: Nižná, PSČ: 027 43 , Dátum narodenia: 22.10.1945, Deň vzniku funkcie: 25.10.2011

Meno a priezvisko: Alojz Ťapajna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna Hôrka 97, Názov obce: Tvrdošín, PSČ: 027 44 , Dátum narodenia: 08.02.1957, Deň vzniku funkcie: 02.12.2013

Meno a priezvisko: Dana Hucíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Halašu 2604/7, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 08.01.1975, Deň vzniku funkcie: 10.03.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1