Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R045029

OBCHODNÉ MENO: Stur-Bax s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85071/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustáva Nedobrého 138/4, Názov obce: Bešeňová, PSČ: 034 83 

IČO: 56 268 220

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. Verejné obstarávanie

17. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

19. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: elektrotechnická časť

20. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Benedikt Šturman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Do Pažíť 1001/136, Názov obce: Liptovské Sliače, PSČ: 034 84 , Dátum narodenia: 15.01.1999, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Benedikt Šturman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Do Pažíť 1001/136, Názov obce: Liptovské Sliače, PSČ: 034 84 , Dátum narodenia: 15.01.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1