Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R045028

OBCHODNÉ MENO: Stredoslovenské elektrické revízie 10 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 85069/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kratinova 59, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 56 012 217

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

12. Vedenie účtovníctva

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

16. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

19. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

20. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. PhDr. Alexander Kadlec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzalkova 10037/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 18.08.1980, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Stredoslovenské elektrické revízie s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšná Pokoradz 95, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , IČO 55 771 106

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1