Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Výmazy
R045179

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: KORITEN SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25935/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čučmianska dlhá 1619/21, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 45 625 239

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2010

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice
Oddiel: Sro
Vložka: 25935 / V
Deň zápisu: 24.06.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: OV - Spot, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnezitárska 2/A, Názov obce: Košice - mestská časť Ťahanovce, PSČ: 040 13 , IČO 46 396 233

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SHARRI, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinovská 14/861, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 , IČO 47 435 526

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SIS 3scoo s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivá 25, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , IČO 46 121 391

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.12.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti v zmysle § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 309d ods.1 Civilného mimosporového poriadku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Mestského súdu Košice, č. k. 28CbR/31/2022 - 39 zo dňa 03.04.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1