Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045168

OBCHODNÉ MENO: MPV Družstvo, družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 1530/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Werferova 2582/1, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 

IČO: 50 397 877

DEŇ ZÁPISU: 25.06.2016

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Reklamné a marketingové služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Martinčeka 4701/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.11.1980, Deň vzniku funkcie: 08.02.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 2229/8, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.06.1991, Deň vzniku funkcie: 08.02.2022

Spôsob konania v mene družstva: Konať v mene družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že podpisujúci uvedie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva svoje meno a funkciu.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  50,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 16.12.2021 so spoločnosťou ODEKO manažment s. r. o. ako kupujúcim.

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 25.04.2024 uzatvorená medzi družstvom MPV Družstvo, družstvo ako predávajúcim a spoločnosťou ODEKO a. s., so sídlom M.R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53 442 873 ako kupujúcim.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1