Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045173

OBCHODNÉ MENO: Tropozond s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56219/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krmanova 852/1, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 55 272 703

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

5. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

8. Administratívne práce

9. Faktoring a forfaiting

10. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Dominik Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 464/31, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 11.02.1984, Deň vzniku funkcie: 05.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Christopher Alan Baxter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hillthorpe, Ashtead Woods Road , Názov obce: Ashtead Surrey, PSČ: KT21 2ER , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 13.09.1963

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  525,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SKYETON HQ LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3rd Floor, Austin Friars 28, Názov obce: London, PSČ: EC2N 2QQ , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 1495304

Výška vkladu: 23 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 975,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1