Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045171

OBCHODNÉ MENO: SNP Capital Energy s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55816/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 55 157 742

DEŇ ZÁPISU: 17.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Vedenie účtovníctva

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Administratívne služby

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Molčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 28.06.1990, Deň vzniku funkcie: 17.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Molčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 20.08.1968, Deň vzniku funkcie: 17.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Molčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 28.06.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 2024/ZPOP2/8420, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 04.04.2024

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Molčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aténska 2614/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 20.08.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 2024/ZPOP1/8420, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 04.04.2024

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 36 869 856

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1