Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045172

OBCHODNÉ MENO: SOFTLES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58888/V

SÍDLO:  Názov obce: Vinné 467, PSČ: 072 31 

IČO: 56 060 343

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

5. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

14. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Duda, Bydlisko: Názov obce: Vinné 467, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 26.12.1960, Deň vzniku funkcie: 08.02.2024

Meno a priezvisko: Alena Dudová, Bydlisko: Názov obce: Vinné 467, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 03.06.1960, Deň vzniku funkcie: 08.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Duda, Bydlisko: Názov obce: Vinné 467, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 26.12.1960

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alena Dudová, Bydlisko: Názov obce: Vinné 467, PSČ: 072 31 , Dátum narodenia: 03.06.1960

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1