Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045166

OBCHODNÉ MENO: MIRAFFIORI SIXT COMPANY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57519/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 178/10, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 55 673 392

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Čistiace a upratovacie služby

13. Vedenie účtovníctva

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

18. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

20. Finančný lízing

21. Faktoring a forfaiting

22. Verejné obstarávanie

23. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

24. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

25. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

29. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

30. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alena Tomiczková, Bydlisko: Názov obce: Čaková-Bruntál 152, PSČ: 79316 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.05.1983, Deň vzniku funkcie: 28.02.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alena Tomiczková, Bydlisko: Názov obce: Čaková-Bruntál 152, PSČ: 79316 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.05.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1