Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045167

OBCHODNÉ MENO: MONTE spol.s r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 103/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čermeľská 1, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 

IČO: 00 691 771

DEŇ ZÁPISU: 14.01.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Lahita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povrazová 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 13.04.1958, Deň vzniku funkcie: 21.08.2006

Meno a priezvisko: Ing. Martin Karchňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod horou 15A, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 28.06.1978, Deň vzniku funkcie: 10.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Lahita, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povrazová 1, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 13.04.1958

Výška vkladu: 40 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 40 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  40 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.1.1991 č. N8/91, Nz 8/91 na základe zák.č. 109/64Zb. v znení zákona č. 103/90 Zb. Hospodárskeho zákonníka. Podpisy na spoločenskej zmluve overené Štátnym notárstvom v Košiciach dňa 10.1.1991 pod č. 0-361-363/91.

2. Zmeny v zápise urobené na základe Spoločenskej zmluvy zo dňa 19.8.1993 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.

3. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1995.

4. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.1.1997.

5. Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.2.1997.

6. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.3.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.

7. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 18. 2. 2000.

8. Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.2002.

9. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: BLIS s.r.o. Sídlo: Južná trieda 93/10788, 040 01 Košice IČO: 44 219 539

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1