Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045170

OBCHODNÉ MENO: Q - TREND, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36109/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 36 310 409

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

2. kúpa tovaru za účelom jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. sprostrerdkovanie obchodu a služieb

4. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

5. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Prípravné práce k realizácií stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Martin Gonda, Bydlisko: Názov obce: Odorín 286, PSČ: 053 22 , Dátum narodenia: 15.04.1980, Deň vzniku funkcie: 21.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti bude v mene spoločnosti konať samostatne, podpisovať bude tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Martin Gonda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odorín 286, Názov obce: Odorín, PSČ: 053 22 , Dátum narodenia: 15.04.1980

Výška vkladu: 16 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 16 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 319/99, NZ 312/99 zo dňa 23.8.1999 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Valné zhromaždenie konané dňa 1.3.2002 schválilo zmenu zakladateľskej listiny Dodatkom č. 1 zo dňa 1.3.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1