Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045154

OBCHODNÉ MENO: Design likes detail, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17246/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 2063/16, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 599 191

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

2. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

3. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

4. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

5. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov

6. sprostredkovanie výroby, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

9. komisionálny predaj

10. lakovacie práce

11. maliarske, natieračské a sklenárske práce

12. montáž sadrokartónu

13. tapetárske práce

14. zemné, búracie a kopáčske práce, prípravné práce pre stavbu

15. lešenárske práce

16. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

17. omietkárske práce

18. upratovacie a čistiace práce

19. rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácie stavieb

20. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

21. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

22. prenájom hnuteľných vecí

23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

24. prevádzkovanie parkovísk pre motorové vozidlá

25. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

26. tvorba www stránok

27. kopírovacie práce, kancelárske a sekretárske práce

28. podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania

29. reklamná činnosť a marketing

30. baliace činnosti

31. výroba nápojov v rozsahu voľných živností

32. neverejné skladovanie

33. činnosť záložní

34. poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov

35. prevádzkovanie čerpacích staníc v rozsahu voľných živností

36. výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na zmluvnom základe

37. natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe

38. modelingová činnosť

39. vizážistické služby

40. aranžérska činnosť

41. agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia, výstav, veľtrhov a prehliadok

42. organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov vrátane lektorskej činnosti v rozsahu voľných živností

43. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

44. organizovanie športových súťaží

45. finančný a opeatívny leasing

46. faktoring a forfaiting

47. kuriérska služba

48. pohostinská činnosť

49. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

50. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

51. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

52. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu

53. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

54. Keramická výroba

55. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betóny, sadry a cementu

56. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

57. Výroba sviečok a tieniacej techniky

58. Prípravné práce k realizácii stavby

59. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

60. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

61. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

62. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

63. Dizajnérske činnosti

64. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Igor Kocur, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 2063/16, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.07.1973, Deň vzniku funkcie: 01.11.2005

Meno a priezvisko: Mgr. art. Marek Čecho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miškovecká 1023/6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.08.1984, Deň vzniku funkcie: 14.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Kocur, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 2063/16, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.07.1973

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. art. Marek Čecho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miškovecká 1023/6, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 06.08.1984

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MOSKYT, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , IČO 36 711 390

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: HERON IK, s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , IČO 36 611 506

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 31.12.2014

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 17.12.2020

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1