Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045157

OBCHODNÉ MENO: Esline spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38078/V

SÍDLO:  Názov obce: Nižné Nemecké 72, PSČ: 072 52 

IČO: 50 004 492

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

2. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

3. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

10. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Stanko, Bydlisko: Názov obce: Nižné Nemecké 72, PSČ: 072 52 , Dátum narodenia: 03.06.1987, Deň vzniku funkcie: 30.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Stanko, Bydlisko: Názov obce: Nižné Nemecké 72, PSČ: 072 52 , Dátum narodenia: 03.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1