Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045159

OBCHODNÉ MENO: GYNCARE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39664/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnezitárska 2/C, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 13 

IČO: 47 242 990

DEŇ ZÁPISU: 30.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prenájom hnuteľných vecí

6. vedenie účtovníctva

7. reklamné a marketingové služby

8. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gynekologicko – pôrodníckej ambulancii v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

9. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína

10. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - Tkanivové zariadenie v rozsahu činnosti: odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia tkanív alebo buniek, v rozsahu odborného zamerania: gynekológia a pôrodníctvo – reprodukčné bunky a embryá.

11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Veselka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 639/55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.03.1969, Deň vzniku funkcie: 11.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Nemčický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10595/98E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.08.1970, Deň vzniku funkcie: 01.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ABAC plus, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , IČO 44 341 881

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000940E/CORP/2016 zo dňa 15.11.2016.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.09.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.11.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 02.11.2012.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1