Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045162

OBCHODNÉ MENO: Liniem, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57282/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačka 7, Názov obce: Bačka, PSČ: 076 84 

IČO: 55 602 347

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. Administratívne služby a poradenstvo

9. Poskytovanie služieb v rybárstve

10. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Emese Čoros Abaháziová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačka 7, Názov obce: Bačka, PSČ: 076 84 , Dátum narodenia: 11.05.1993, Deň vzniku funkcie: 20.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Emese Čoros Abaháziová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačka 7, Názov obce: Bačka, PSČ: 076 84 , Dátum narodenia: 11.05.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1