Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045156

OBCHODNÉ MENO: Dolomit Invest, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59444/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 10, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 36 767 956

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

2. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )

3. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )

4. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

5. automatizované spracovanie údajov

6. služby súvisiace s databázami

7. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

8. prenájom strojov, prístrojov a zaridení

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

11. administratívne a sekretárske práce

12. ekonomické a organizačné poradenstvo

13. reklamná a propagačná činnosť

14. prieskum trhu a verejnej mienky

15. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

16. upratovacie práce

17. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, budov a zariadení

18. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

19. organizovanie a usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí

20. skladovanie a uskladňovanie

21. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

22. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. prenájom motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexandru Paun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. George Cosbuc 10, Názov obce: Jud.MH Mun. Orsova, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 01.06.1992, Deň vzniku funkcie: 08.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexandru Paun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. George Cosbuc 10, Názov obce: Jud.MH Mun. Orsova, Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 01.06.1992

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1