Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045153

OBCHODNÉ MENO: Cylinder Factory s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55654/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľská 667/74, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 

IČO: 55 114 113

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Sťahovacie služby

8. Kuriérske služby

9. Finančný lízing

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Vedenie účtovníctva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Administratívne služby

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Prevádzka malých plavidiel

23. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

25. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lyudmyla Ulyashchenko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhor 199, Názov obce: Záhor, PSČ: 072 53 , Dátum narodenia: 21.08.1968, Deň vzniku funkcie: 15.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BYRB Capital LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1201 Orange Street, Suite 600, Názov obce: Wilmington, New Castle, Delaware, PSČ: 198 01 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 92-3949171

Výška vkladu:  200 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  200 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1