Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045149

OBCHODNÉ MENO: Automotive Trade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45066/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 49, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 52 057 470

DEŇ ZÁPISU: 21.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spolocˇenských podujatí

4. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

5. Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PRIMA BAUSTELLE s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 450/17, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , IČO 52 884 481

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 25.04.2024 bolo Mestským súdom Košice začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 93CbR/20/2024.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1