Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045152

OBCHODNÉ MENO: CLEAN - CLIMA SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39415/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opátska 488/17, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 

IČO: 50 372 858

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

9. Činnosť na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych / požiarnotechnických zariadení

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

12. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

13. Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Farbar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skároš 166, Názov obce: Skároš, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 03.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Farbar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skároš 166, Názov obce: Skároš, PSČ: 044 11 , Dátum narodenia: 13.10.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1