Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045146

OBCHODNÉ MENO: AGROSIDE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16739/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 8, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 594 709

DEŇ ZÁPISU: 14.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba

2. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

3. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. prevádzkovanie športových zariadení

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

8. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

9. textilná výroba

10. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

11. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

12. výroba nápojov

13. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. prenájom hnuteľných vecí

18. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Ondrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 2458/130, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.08.1972, Deň vzniku funkcie: 30.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: AGROSIDE s.r.o., odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov obce: Liesek 796, PSČ: 027 12 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba

2. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

3. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. prevádzkovanie športových zariadení

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

7. výroba nápojov

8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. prenájom hnuteľných vecí

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Daniel Kubica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 388, Názov obce: Liesek, PSČ: 027 12 , Dátum narodenia: 15.02.1962, Deň vzniku funkcie: 30.04.2024

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Ondrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrická 2458/130, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.08.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KIMEX Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 8, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , IČO 36 191 906

Výška vkladu:  126 160,000000 EUR, Rozsah splatenia:  126 160,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 800,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1