Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R045147

OBCHODNÉ MENO: Agrourbár spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9710/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 233, Názov obce: Hrabušice, PSČ: 053 15 

IČO: 36 177 369

DEŇ ZÁPISU: 23.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. - prevádzkovanie parkoviska

3. - jazda na koni, koči a saniach

4. - organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

5. - sprostredkovanie v oblasti obchodu, dopravy a služieb

6. - píliarska výroba a impregnácia dreva

7. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

8. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

9. - predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. zámočníctvo

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

12. prenájom strojov a strojových zariadení

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Gabriela Mlynárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 89/90, Názov obce: Hrabušice, PSČ: 053 15 , Dátum narodenia: 20.07.1978, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024

Meno a priezvisko: Tomáš Šarišský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 400/153, Názov obce: Hrabušice, PSČ: 053 15 , Dátum narodenia: 26.07.1981, Deň vzniku funkcie: 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 233, Názov obce: Hrabušice, PSČ: 053 15 , IČO 17 151 970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 219/97, Nz 217/97 zo dňa 3.7.1997 včítane dodatku k zakl. listine vo forme notárskej zápisnice N 275/97, Nz 271/97 zo dňa 11.9.1997 napísané v Poprade podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok zakladateľskej listiny zo dňa 22.5.1998. Zakladateľská listina upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

3. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 22.5.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1