Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Košice - Nové zápisy
R045142

OBCHODNÉ MENO: I. G. STAV SPIŠ s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 59630/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letecká 3117/54, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 

IČO: 56 260 512

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anton Šarišský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 2100/6, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 17.04.1999, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivan Giňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 1447/9, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 10.02.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1