Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045088

OBCHODNÉ MENO: PsychCentrum s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48367/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1065/26, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 56 017 987

DEŇ ZÁPISU: 27.01.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: 66-56017987-A0001: ambulancia detskej psychiatrie v odbornom zameraní detská psychiatria s miestom prevádzkovania Sládkovičova 14200/7A, 974 05 Banská Bystrica 66-56017987-A0002: ambulancia detskej psychiatrie v odbornom zameraní detská psychiatria s miestom prevádzkovania P. Hostinského 1883, 979 01 Rimavská Sobota

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Mónika Šestáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1065/26, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 12.06.1987, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Šesták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1065/26, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 27.05.1981, Deň vzniku funkcie: 27.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Mónika Šestáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1065/26, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 12.06.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1