Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045080

OBCHODNÉ MENO: Gemer Pannónia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4179/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Sama Tomášika 19, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 36 018 040

DEŇ ZÁPISU: 14.02.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností

2. - maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností

3. - balenie tabakových výrobkov a cigariet

4. - balenie kávy

5. - spracovanie kávy

6. - spracovanie tabaku

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Okoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 17, Názov obce: Tornaľa, PSČ: 982 01 , Dátum narodenia: 02.07.1967, Deň vzniku funkcie: 06.01.2004

Meno a priezvisko: Dávid Eke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Číž - kúpele 7, Názov obce: Číž, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 26.09.1993, Deň vzniku funkcie: 25.04.2024

Meno a priezvisko: Miroslav Polivka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Hostinského 1037/8, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 09.09.1970, Deň vzniku funkcie: 25.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášovská 1237/42, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , IČO 36 204 731

Výška vkladu:  331 940,000000 EUR (Nehnuteľnosť), Rozsah splatenia:  331 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 236/96, zo dňa 11.12.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis:S.r.o. 10633

2. . Na valnom zhromaždení dňa 25.7.1998 schválil spoločník Dodatok č. 1, ktorým upravil zakladateľskú listinu v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.

3. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2001 a Dodatok č. 3.

4. . Uznesením valného zhromaždenia konaného 6.8.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.

5. . Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.2003 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.

6. . Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.5.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1