Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045079

OBCHODNÉ MENO: FALCO SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6920/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 1325/4, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 36 046 540

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - čalúnnictvo

6. - reklamná činnosť

7. - automatizované spracovanie údajov

8. prenájom hnuteľných vecí

9. textilná výroba

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2957/6, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 21.09.1981, Deň vzniku funkcie: 18.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2957/6, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 21.09.1981

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.01.2001 a Dodatkom č. 1 z 13.02.2001, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.

3. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

4. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2003 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1