Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045076

OBCHODNÉ MENO: AGS Co. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2708/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 63, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 31 628 931

DEŇ ZÁPISU: 17.05.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

4. - sprostredkovanie obchodu

5. - reklamná a propagačná činnosť

6. - organizovanie výstav

7. - prevádzkovanie cestovnej kancelárie

8. - ubytovacie služby

9. - pohostinská činnosť

10. - vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zdenko Čunderlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 63, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 12.07.1966

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

Meno a priezvisko: Ing.arch. Simona Brezovanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 21, Názov obce: Banská Bystrica, Dátum narodenia: 06.01.1969

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 1 659,695944 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou, zo dňa 13.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7270

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1