Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R045090

OBCHODNÉ MENO: SMK, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1264/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta ku Smrečine 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 055 956

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. stavebné cenárstvo

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

9. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

11. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

12. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

13. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

14. počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Kováčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 09.06.1982, Deň vzniku funkcie: 26.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen štatutárneho orgánu koná samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ivan Petríček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 7734/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 29.12.1970, Deň vzniku funkcie: 26.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Peter Malec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešernova 56/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.12.1976, Deň vzniku funkcie: 26.03.2024

Meno a priezvisko: Ing. Monika Kvasnová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyrkysová 13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 19.08.1979, Deň vzniku funkcie: 26.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 250,000000 EUR

AKCIE

Počet: 125 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 384/2002 zo dňa 11.07.2002 napísanou na notárskom úrade JUDr. Želmíry Boborovej, Nám. SNP č. 46, Zvolen, podľa § 28, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1