Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R045073

OBCHODNÉ MENO: villajucha s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49300/S

SÍDLO:  Názov obce: Mýto pod Ďumbierom 637, PSČ: 976 44 

IČO: 56 268 513

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

5. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

6. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

16. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

17. Poskytovanie služieb osobného charakteru

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

20. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

21. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

25. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

26. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Darina Engler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 363/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.12.1983, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Michal Engler, Bydlisko: Názov obce: Mýto pod Ďumbierom 637, PSČ: 976 44 , Dátum narodenia: 28.04.1981, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Darina Engler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 363/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.12.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Michal Engler, Bydlisko: Názov obce: Mýto pod Ďumbierom 637, PSČ: 976 44 , Dátum narodenia: 28.04.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1