Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R045072

OBCHODNÉ MENO: MM.Premium Cars s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49299/S

SÍDLO:  Názov obce: Súdovce 114, PSČ: 962 71 

IČO: 56 260 679

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Juráň, Bydlisko: Názov obce: Súdovce 114, PSČ: 962 71 , Dátum narodenia: 20.11.1992, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený samostatne zastupovať spoločnosť a jej menom konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Juráň, Bydlisko: Názov obce: Súdovce 114, PSČ: 962 71 , Dátum narodenia: 20.11.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1