Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R045067

OBCHODNÉ MENO: Kalis media studio s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49292/S

SÍDLO:  Názov obce: Rašice 41, PSČ: 982 62 

IČO: 56 256 680

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2024

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

5. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Krisztián Káli, Bydlisko: Názov obce: Rašice 41, PSČ: 982 62 , Dátum narodenia: 18.08.1982, Deň vzniku funkcie: 14.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Krisztián Káli, Bydlisko: Názov obce: Rašice 41, PSČ: 982 62 , Dátum narodenia: 18.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1