Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R044899

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TRYPEX s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 142466/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 52 797 732

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2020

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 142466 / B
Deň zápisu: 03.01.2020,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 14.05.2024

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.04.2024

Právny dôvod zrušenia: § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1