Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044846

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: Mastercard Europe SA, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8843/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 54 864 658

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2022

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Jana Lvová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinařská č. p. 61, Názov obce: Valtice, PSČ: 691 42 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.08.1972, Deň vzniku funkcie: 30.11.2023

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky koná a podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Mastercard Europe SA

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chaussée de Tervuren 198A, Názov obce: Waterloo, PSČ: 1410 , Štát: Belgické kráľovstvo 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: register právnických osôb v Nivelles Číslo zápisu: 0448.038.446

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Mark Barnett, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blenhelm Gardens 21, Názov obce: Londýn, PSČ: NW2 4NP , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 08.03.1967, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Meno a priezvisko: Bruno Baugnies, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drève Pierre Laruelle 2, Názov obce: Sart-Dames-Avelines, PSČ: 1495 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 08.06.1963, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Ineke Bussmaker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bella Vistastraat 288, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1096 GM , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 23.02.1958, Deň vzniku funkcie: 26.04.2021

Meno a priezvisko: Catherine Langlais, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Villa Guizot 9, Názov obce: Paríž, PSČ: 75017 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 05.06.1956, Deň vzniku funkcie: 26.04.2021

Meno a priezvisko: Giulio Rindi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turtle Walk, Key Biscayne 14, Názov obce: Florida, PSČ: 33149 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 07.05.1975, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Meno a priezvisko: Raj Seshadri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5th AVE 1148, 3B, Názov obce: New York, PSČ: 10128 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 16.05.1965, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Jennifer Rademaker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narrow Street 138, Názov obce: London, PSČ: E14 8BP , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 27.01.1967, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Ilya Riaby, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue du Centaure 9, Názov obce: Waterloo Champ Du Roussart 47, PSČ: 1410 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 22.03.1967, Deň vzniku funkcie: 21.06.2016

Meno a priezvisko: Vivian Zhou, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chase RD N Scarsdale 71, Názov obce: New York, PSČ: 10583-2932 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 22.12.1974, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Predstavenstvo zastupuje spoločnosť voči tretím osobám a súdom, pričom každý člen predstavenstva je oprávnený konať voči tretím osobám a súdom samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1