Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044841

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH, organizačná zložka podniku

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2341/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 47 564 776

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2013

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Tomáš Ribanszký, Bydlisko: Názov obce: Blatná na Ostrove 290, PSČ: 930 32 , Dátum narodenia: 11.09.1982, Deň vzniku funkcie: 13.02.2017

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený vykonávať za spoločnosť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 06.11.2013 v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 13.02.2015.

3. Rozhodnutie riaditeľa zo dňa 20.05.2016

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uferstraβe 8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Rakúsky obchodný register Číslo zápisu: FN396834

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo:

Meno a priezvisko: Amir Dzhemirzaev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uferstraße 8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 23.09.1987, Deň vzniku funkcie: 16.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu: samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1