Obchodný vestník 94/2024 Obchodný register Deň vydania: 16.05.2024
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R044794

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: DHD (EUROPE) LIMITED, organizačná zložka Bratislava

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1189/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 35 899 077

DEŇ ZÁPISU:

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj výrobkov na báze prírodných výťažkov v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnsoť v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. poradenstvo v oblasti zdravej výživy a životného štýlu,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Kentaro Ninomiya, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seta, Setagaya-ku 4-35-16, Názov obce: Tokyo, PSČ: 158-0095 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 27.02.1978, Deň vzniku funkcie: 25.04.2024

 

Meno a priezvisko: Ryo Ninomiya, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ichigayakagacho, Shinjuku-ku 2-4-20-404, Názov obce: Tokyo, PSČ: 162-0062 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 04.07.1987, Deň vzniku funkcie: 25.04.2024

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky koná vedúci organizačnej zložky samostatne. Pri písomných úkonoch koná vedúci organizačnej zložky tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizačnej zložky pripojí svoj podpis

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bola založená 10. 5. 2004 v súlade s ust. Obchodného zákonníka v znení noviel.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DHD (EUROPE) LIMITED

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wellington House, East Road , Názov obce: Cambridge, PSČ: CB1 1BH , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

PRÁVNA FORMA: súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (private limited company)

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Register spoločností pre Anglicko a Wales 4056286

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Yasuo Ninomiya, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seta, Setagaya-ku 4-30-10, Názov obce: Tokyo, PSČ: PC 158-0095 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 27.06.1950, Deň vzniku funkcie: 14.09.2000

Meno a priezvisko: Kentaro Ninomiya, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seta, Setagaya-ku 4-35-16, Názov obce: Tokyo, PSČ: 158-0095 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 27.02.1978, Deň vzniku funkcie: 25.03.2024

Meno a priezvisko: Ryo Ninomiya, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ichigayakagacho, Shinjuku-ku 2-4-20-404, Názov obce: Tokyo, PSČ: 162-0062 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 04.07.1987, Deň vzniku funkcie: 25.03.2024

KONANIE V MENE ZAHRANIČNEJ OSOBY 

V mene zahraničnej osoby koná: V mene zahraničnej osoby konajú spoločne najmenej dvaja riaditelia (členovia predstavenstva).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1